Перелік аналізів

Загальноклінічні обстеження

1 Загальний аналіз крові автоматизований з формулою ,19 показників,

швидкість осідання еритроцитів по Панченкову(ЗАК+формула+ШОЕ)
2 Загальний аналіз крові автоматизований з формулою ,19 показників,
швидкість осідання еритроцитів по Панченкову,додотковий ручний
підрахунок Le - формули при мікроскопії мазка крові
(ЗАК+формула+ШОЕ+ручна лейкоформула )
3 Глюкоза крові (сироватка)
4 Коагулограма (АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, протромб.час, протр.індекс, МНВ)
5 Коагулограма (АЧТЧ)
6 Коагулограма (протромбіновий індекс)
7 Коагулограма (МНВ)
8 Д-Дімер
9 Визначення групи крові,Rh-фактор
10 Мазок урогенітальний
11 Спермограма з мікроскопією
12 Простатичний сік
13 Аналіз сечі по-Нечипоренко
14 Загальний аналіз сечі автоматизований (13 показників +мікроскопія)
15 Визначення альбуміну в сечі
16 Визначення діастази в сечі
Цитологічні дослідження
1 Цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки та цервік. каналу
2 Цитологічне дослідження ( виділення з молочних залоз)
3 Рідинна цитологія ПАП - тест Cell -Prep
Дослідження мазка на виявлення збудника (реакція прямої імунофлюоресценції-ПІФ)
1 Хламідія (Chlamidia trachomatis)
2 Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum)
3 Мікоплазма (Mycoplasma hominis)
4 Мікоплазма (Mycoplasma genitаlium)
5 Герпес (Herpes simplex 1,2)
6 Гонококк (Neisseria gonorhoeae)
7 Трихомонада (Trichomonas vaginalis)
8 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis)
ДНК-дослідження статевих захворювань (полімеразна ланцюгова реакція-ПЛР)
1 Хламідія (Chlamidia trachomatis) Real-Time
2 Мікоплазма (Mycoplasma genitаlium) Real-Time
3 Мікоплазма (Mycoplasma hominis) Real-Time
4 Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) Real-Time
5 Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) Real-Time
6 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) Real-Time
7 Candida Real-Time
8 Герпес 1,2 тип Real-Time
9 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) Real-Time
10 Папіломавірус HPV16/18 Real-Time
11 Папіломавірус HPV33/35/39/45 Real-Time
12 Папіломавірус HPV 26/53/66 Real-Time
13 Папіломавірус HPV 68/73/82 Real-Time
14 Папіломавірус HPV6/11 Real-Time
15 Папіломавірус HPV31/56/59/52/58/66 Real-Time
16 Папіломавірус комплекс 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 (12 типів)
17 Папіломавірус комплекс з генотипуванням(14 типів)
16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68.
18 Рідинна цитологія ПАП - тест Cell -Prep+ВПЛ високого канцерогенного ризику
19 ВПЛ високого канцерогенного ризику в цервікальних зразках (CSD)
20 ПЛР бактеріальної флори (Фемофлор)
21 ПЛР бактеріальної флори (Андрофлор)
22 Флороценоз(бак.вагіноз, 4 показники)
ДНК-дослідження TORCH група
1 ПЛР.Цитомегаловірус CMV Real- Time
2 ПЛР.Тoxoplasma gondii Real- Time
3 ПЛР. Rubella (RT-PCR)
Герпес вірусна інфекція
1 Антитіла Ig G до вірусу HSV- 1
2 Антитіла Ig G до вірусу HSV -2
3 Антитіла Ig Mдо HSV 1
4 Антитіла Ig M до HSV 2
5 Антитіла Ig G до герпесу 6 типу
6 Антитіла Ig G до герпесу 8 типу
7 ПЛР. Герпес 7 тип
8 ПЛР. Герпес 8 тип
9 ПЛР Герпес HSV 6 тип
Дослідження крові на виявлення специфічних антитіл-імуноглобуліни класу G,М
1 Хламідія (Chlamidia trachomatis) Ig А
2 Хламідія (Chlamidia trachomatis) Ig M,
3 Хламідія (Chlamidia trachomatis) Ig G
4 Мікоплазма (Micoplasma hominis) Ig М
5 Мікоплазма (Micoplasma hominis) Ig G
6 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) Ig М
7 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) Ig G
8 Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) Ig М
9 Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) Ig G
10 Герпес (Herpes simplex 1,2) Ig M
11 Герпес (Herpes simplex 1.2) Ig G
12 Цитомегаловірус Ig M
13 Цитомегаловірус Ig G
14 Токсоплазма (Toksoplasma) Ig M
15 Токсоплазма (Toksoplasma) Ig G
16 Краснуха (Rubella virus) Ig M
17 Краснуха (Rubella virus) Ig G
18 Авідність Ig G до токсоплазмозу
19 Авідність Ig G до цитомегаловірусу
Дослідження крові на визначення рівня гормонів
Гормони
1 Інсулін
2 С- пептид
3 Індекс Homa (інсулін/глюкоза)
4 Глікозильований гемоглобін
Гормони моніторингу вагітності
1 Хоріонічний гонадотропін (загальний)
Тиреоїдна панель (Гормони щитовидної залози)
1 ТТГ (тиреотропний гормон)
2 Т3 (трийодтиронін загальний)
3 Free T4 (тироксин вільний)
4 Т4 загальний (тироксин загальний)
5 АТПО (антитіла до тиреопероксидази)
6 Anti-h Tg (антитіла до тиреоглобуліну)
7 Тиреоглобулін
8 Паратиреоідний гормон
9 Free T3 (трийодтиронін)
10 Кальцитонін
Гормони статеві
1 ФСГ
2 ЛГ (лютеотропний гормон)
3 Прогестерон
4 Естрадіол
5 Пролактін
6 Тестостерон
7 Кортизол
8 Статевий глобулінозв. глобулін (Beckman Coulter, USA)
9 Тестостерон вільний
10 Індекс вільного тестостерону
11 Дегідроепіандростерона сульфат
12 Антимюллерів гормон
13 17-ОПК
Пренатальна діагностика
1 PRISCA-I-пренатальний скринінг І триместру вагітності(з 10 до 13 тиж.ваг.
(РАРР-А, вільний бета ХГЛ, розрахунок ризиків)
2 PRISCA-II-пренатальний скринінг ІІ триместру вагітності(з 16 до 20 тиж.ваг.
(АФП, ХГЛ загальний, вільний естріол, розрахунок ризиків)
І Біохімічний скринінг (з 10 до 13 тижнів вагітності)
1 РАРР-А
2 free B-ХГ
ІІ Біохімічний скринінг (з 16 до 19 тижнів вагітності)
1 Альфа-фетопротеїн
2 free B-ХГ
3 free Естріол
1 free Естріол
2 Плацентарний лактоген
Біохімічний аналіз крові
1 Білірубін загальний
2 Білірубін прямий
3 АСТ (аспартатамінотрансфераза)
4 АЛТ (аланінамінотрансфераза)
5 Лужна фосфатаза
6 Тимолова проба
7 Гама-глутамилтрансфераза ГТП
8 Білок
9 Сечовина
10 Сечова кислота
11 Креатинін
12 Креатинінкіназа
13 Лактатдегідрогеназа
14 Ліпаза
15 Холінестераза
16 Альфа амілаза
17 Альбумін
18 Цистатін С
19 Білкові фракції
Показники ліпідного обміну
1 Холестерин
2 Тригліцериди
3 Бета ліпопротеїди
4 Ліпопротеїди фракційно ( у комплексі )
Мікроелементи
1 Фосфор неорганічний
2 Залізо
3 Калій
4 Кальцій загальний
5 Кальцій іонізований
6 Натрій
7 Хлор
8 Магній
Системні аутоімунні захворювання
1 Ревматоїдний фактор IgG+M+A (кількісний)
2 C-реактивний білок (кількісний)
3 O-стрептолізин (кількісний)
4 (АМА-М2)Антимітохондріальні антитіла
5 Антитіла до фосфоліпідів Іg M
6 Антитіла до фосфоліпідів Іg G
7 АNА (антинуклеарні антитіла)
8 Антитіла до 2 ланцюгової ДНК (нативна)
9 Антитіла до 1 ланцюгової ДНК
10 Антитіла до цитрулінового віментину
Діагностика анемій
1 Феритин
2 Трансферин
3 ОЖСС (загальна залізозвільнююча здатність сироватки)
4 Вітамін В12, цинкобаламін
Вітаміни
1 Вітамін D - 25(ОН)D
Гельмінтози
1 Антитіла Ig G +М+А до лямблій
2 Антитіла Ig G+A до трихінел
3 Антитіла Ig G до токсокар
4 Антитіла Ig G до опісторхів
5 Антитіла Ig G+ A до Echinococcus granulosus
6 Антитіла Ig G до аскарид
7 Антитіла Ig G до анізакід
ДНК-дослідження інших захворювань
1 ПЛР Mycobacter tuberculosis
2 ПЛР Chlamydia pneumomoniae
3 ПЛР Mycoplasma pneumoniae
4 ПЛР.Staphylococcus aureus
5 ПЛР.Streptococcus spp
6 ПЛР.Ентеровіруси (RT-PCR)
Алергія
1 Імуноглобуліни Ig E(маркер алергії)(кількісний)
2 Гліадін Ig G
Побутова алергія Ig Е (8 типів)
1 D pteron
2 D farinae
3 Домашній пил
4 Шерсть собаки
5 Гуска (пір’я)
6 Курка (пір’я)
7 Качка (пір’я)
8 Епітелій кішки
Пилкова алергія Ig Е (8 типів)
1 Золотушник
2 Мікс лугових трав(тимофіївка,осока, райграс, костер луговий,
вівсянниця, порей, лісохвіст, м'ятник)
3 Тополя трьохгранна
4 Амброзія
5 Полин
6 Тимофіївка
7 Лобода
8 Береза
Харчова алергія Ig Е (16 типів)
1 Апельсин
2 Лимон
3 Гречане борошно
4 Вівсяне борошно
5 Пшеничне борошно
6 Житнє борошно
7 Рисова крупа
8 Білок курячого яйця
9 Жовток курячого яйця
10 Молочна суміш(білки коров'ячого молока:альфалактальбумін,
беталактоглобулін, казеїн)
11 Лосось
12 Свинина
13 Яловичина
14 Курятина
15 Соєві боби
16 Кукурудзяне борошно
Бактеріальні антигени Ig Е (8 типів)
1 Стафілокок золотистий ( St.Аureus)
2 Стафілокок епідермальний (Str.Epidermidis)
3 Стрептокок легеневий (Str.Pneumoniae)
4 Стрептокок гнійний (Str. Pyogenes)
5 Стрептокок фекальний (Str. Faecalis)
6 Кишкова паличка (Е.coli)
7 Синьогнійна паличка (Ps.Aeroginosa)
8 Коринебактерії псевдодифтерії (Сor.psevdodifterii)
Грибкові антигени Ig Е (8 типів)
1 Гриби роду кандіда (C.Albicans)
2 Гриби роду кандіда (C.Utilus)
3 Гриби роду пеніцілліум (P.Tardum)
4 Гриби роду аспергіллус (A Flavus)
5 Гриби роду аспергіллус ((A.Niger)
6 Гриби роду різопус (R. Nigrikans)
7 Гриби роду фузаріум (F.Oxysporuni)
8 Гриби роду кладоспоріум (Cl.Gerbarum)
Гастроентерологічні захворювання
1 Антитіла Ig G +А+М до Хелікобактера
ДНК-дослідження гепатитів*
1 ПЛР Гепатит А (RT-PCR)
2 ПЛР Гепатит В (Real Time)
3 ПЛР Гепатит С (Real Time)
4 Генотипування HCV (RT-PCR)
5 ПЛР Інтерлейкін 28В
6 Гепатит D (RT-PCR)
7 Гепатит G (джи) (RT-PCR)
8 ПЛР Гепатит ТТV
9 ПЛР Гепатит В Real-time (кількісний метод)
10 Гепатит С Real-time (кількісний метод)
Маркери гепатитів*
1 HBs Ag австралійський антиген
2 Антитіла Iq G до HBs Ag (антиген австр.)
3 Антитіла Iq G до HBcorAg
4 Антитіла Iq M до HBcorAg
5 Hbe-Ag
6 Антитіла Iq G до HBеAg
7 Антитіла Iq G+М до гепатиту С
8 Антитіла Iq М до гепатиту С
9 Імуноблотінг гепатиту С (coreAg/Ns3/Ns4/Ns5)
10 Антитіла Iq G до гепатиту А (НАV)
11 Антитіла Iq M до гепатиту А (НАV)
12 Антитіла Iq G+М до гепатиту Д(HDV)
Онкомаркери
1 PSA total (Beckman Coulter, USA)
2 PSA total/free (Beckman Coulter, USA)
3 CA 19-9 (Онкомаркер підшлункової залози,Beckman Coulter, USA)
4 СА 72-4 (онкомаркер шлунку)
5 РЕА (Онкомаркер загальний, Beckman Coulter, USA)
6 СА-125 (Онкомаркер яєчників)(DRG)
7 СА-15-3 (Онкомаркер молочної залози, Beckman Coulter, USA)
8 НЕ-4 (Онкомаркер раку яєчників)
9 Індекс Рома ( HE-4/Ca 125)
ДНК-дослідження інших захворювань
1 ПЛР. Лактозна недостатність ( ген МСМ6 )
Інфекційні захворювання
1 Антитіла Ig А+М+G до туберкулезу
2 Антитіла Ig G Mycoplasma pneumoniae
3 Антитіла Ig G Chlamydia pneumomoniae
4 Антитіла Ig M до Епшт.Бар
5 Антитіла Ig G до Епшт.Бар
6 Антитіла IgG до Vаricella zoster (DSL)
7 Антитіла IgM до Vаricella zoster (DSL)
8 Аnti-Borrelia Select Ig М
9 Антитіла Ig G Borelia burg.
10 Імуноблот Ig G Borrelia burgorferi (VisE)
11 Імуноблот Ig М Borrelia burgorferi (VisE)
12 Антитіла Ig М до коклюшу
13 Антитіла Ig G до коклюшу
14 Антитіла Ig М до вірусу корі
15 Антитіла Ig G до вірусу корі
16 Антитіла Ig G до дифтерії
17 Антитіла Ig G до правця (Tetanus toxoid)
18 Антитіла Ig M Mycoplasma pneumoniae
19 Антитіла Ig M Chlamydia pneumomoniae
20 Антитіла Ig G SARS-COV-2 (Covid-19 )
21 Антитіла Ig M SARS-COV-2 (Covid-19 )
22 Антитіла Ig А SARS-COV-2 (Covid-19 )
23 ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19)
24 ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19) + сертифікат англійською мовою
25 Забір ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19) на дому
26 Термінове обстеження (протягом 8 год.) ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19)
27 Термінове обстеження (протягом 8 год.) ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19)
+ сертифікат англійською мовою
28 ПЛР.Епштейн-Барр ЕBV Real- Time
29 ПЛР.Varicella zoster Real- Time
Діагностика сифілісу*
1 Кардіоліпіновий антиген (VDRL)
2 Антитіла до Люіс М+G
3 РМП (реакція мікропреципітації)
Бактеріологічні дослідження
1 Мікроскопія на пат.грибок
2 Мікроскопія на демодекоз
3 Мікроскопія на виявлення дріжджоподібного грибка
4 Мікроскопія на висівкоподібний лишай
5 Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) +антибіотикограма
7 Бакпосів секрету простати + антибіотикограма
8 Бакпосів сперми + антибіотикограма
9 Бакпосів з ока + антибіотикограма
10 Бакпосів з зіву + антибіотикограма
11 Бакпосів з вуха + антибіотикограма
12 Бакпосів з носа + антибіотикограма
13 Бакпосів з пустули + антибіотикограма
14 Бакпосів сечі + антибіотикограма
15 Бакпосів на уреаплазму, + антибіотикограма
16 Бакпосів на мікоплазму + антибіотикограма
17 Бакпосів на кандидоз + антибіотикограма
18 Бак посів на стафілокок +антибіотикограма
19 Генітальна система
Гістологічні дослідження (Хмельницький)
1 Біопсія шийки матки (м.Хмельницький)
2 Біопсія шийки матки (м.Київ)
3 Конус шийки матки
4 Поліп цервікального каналу
5 Новоутворення шкіри
6 Біопсія простати
7 Біопсія шлунка
8 Гемороїдальний вузол
9 Аденоїди, мигдалики
10 Поліп прямої кишки
Інші захворювання (Німеччина)
1 Антитіла до Бета- інтерферонів
Інші дослідження
1 Інтерлейкін-6
Білки гострої фази
1 С-реактивний білок ( кількісний )
2 Прокальцитонін